MEDO Brașov

Sănătate de calitate 24 de ore din 24!

Telefon rapid (0268) 966

design-shadow-big

Hepatitele virale A si E ( HVA; HVE)            


Sursele de agenti patogeni

Bolnavul:

   • pentru HVA – îndeosebi copiii până la 15 ani,
   • pentru HVE – populatia peste 15 ani.

Bolnavii pot prezenta forme tipice sau atipice, subclinice, inaparente.HVA poate evolua cu risc în cazul persoanelor care provin din mediu cu standard igienico-sanitar ridicat, unde nu s-a produs imunizarea naturală.

Purtătorul :                                                                                                                                         

  • preinfectios: foarte contagios (prin materii fecale), cu 8-15 zile înainte de debutul bolii;
  • sănătos: elimină virusul hepatitei în cantităti mici, câteva zile sau săptămâni (acesti purtători au fost în contact cu omul bolnav sau purtătorul preinfectios);
  • fost bolnav: diseminează doze reduse de virus, câteva zile în convalescentă.               

Produsele patologice prin care sursele elimină virusul hepatitei sunt materiile fecale si sângele (în perioada de viremie).

 • Căile de transmitere                            
 • Receptivitatea organismului copilului
  • directe : interesează colectivitătile si familiile cu standard igienico-sanitar scăzut („boala mâinilor murdare”; „boala săracilor”)
  • indirecte: ambele tipuri de virusuri sunt eliminate de surse îndeosebi prin materii fecale, pot contamina apa, alimentele, aerul, solul, mâinile, obiectele si mustele. Au rezistentă crescută în mediu.                                                                                         

Imunitatea pasivă (ca urmare a transferului de anticorpi de la mamă la copil) este evidentă în HVA, deoarece toate femeile la vârsta fertilitătii posedă titruri ridicate de anticorpi fată de virusul hepatitei A.

În zonele unde HVA si HVE este endemo-epidemică, aproape întreaga populatie este imunizată si reimunizată periodic, la trecerea prin infectia cu virus sau prin ingestia acestuia în conditiile unui mod de viată neigienic.

 • Măsuri de prevenire
 • Măsuri de combatere
  • supravegherea epidemiologică cu adresabilitate particulară pentru grupurile cu risc crescut (copiii pentru HVA)
  • igienizarea globală, dezinsectia, decontaminarea, salubrizarea
  • evitarea infectiilor nosocomiale
  • evitarea transmiterii hidrice si prin alimente contaminateefectuarea anchetei epidemiologice
  • depistarea, inclusiv a cazurilor atipice
  • raportarea urgentă a cazurilor
  • izolarea la spital
  • supravegherea contactilor
  • dispensarizarea convalescentilor si educarea în scopul respectării regulilor de igienă
  • decontaminarea mediului cu substante clorigene
  • igienizarea si salubrizarea prin măsuri speciale
  • educatia pentru sănătate.

 

Pin It
Back to Top